Các rào cản chính sách thương mại về thuế quan đến từ WTO

Các rào cản chính sách thương mại về thuế quan đến từ WTO

11/05/2021 0 Nguyễn Hương 296
4 phút, 44 giây để đọc.

WTO là một tổ chức quốc tế đặt trụ sở ở Genève, thuộc Thụy Sĩ, có chức năng giám sát các hiệp định thương mại tự do giữa các nước thành viên với nhau theo các quy tắc thương mại. Hoạt động của WTO nhằm mục đích loại bỏ hay là giảm thiểu các rào cản thương mại để tiến tới tự do thương mại. Vào ngày 1 tháng 9 năm 2013, ông Roberto Azevêdo được bầu làm Tổng giám đốc thay cho ông Pascal Lamy. Tính đến ngày 29 tháng 07 năm 2016, tổ chức WTO có 164 thành viên.Mọi thành viên của tổ chức WTO được yêu cầu phải cấp cho những thành viên khác trong nhóm những ưu đãi nhất định trong thương mại.

Một số thông tin về WTO

Phần lớn các quyết định của WTO đều dựa trên cơ sở đàm phán và đồng thuận. Mỗi thành viên của WTO có một phiếu bầu có giá trị ngang nhau. Nguyên tắc đồng thuận có ưu điểm là nó khuyến khích nỗ lực tìm ra một quyết định khả dĩ nhất; và được tất cả các thành viên chấp nhận.

Một số thông tin về WTO

Nhược điểm của nó là tiêu tốn nhiều thời gian và nguồn lực để có được một quyết định đồng thuận. Đồng thời, nó dẫn đến xu hướng sử dụng những cách diễn đạt chung chung trong hiệp định đối với những vấn đề có nhiều tranh cãi; khiến cho việc diễn giải các hiệp định gặp nhiều khó khăn.

Ngoài việc là diễn đàn đàm phán các quy định thương mại; WTO còn hoạt động như một trọng tài giải quyết các tranh chấp giữa các nước thành viên; liên quan đến việc áp dụng quy định của WTO. Không giống như các tổ chức quốc tế khác; WTO có quyền lực đáng kể trong việc thực thi các quyết định của mình thông qua việc cho phép áp dụng trừng phạt thương mại; đối với thành viên không tuân thủ theo phán quyết của WTO.

Chỉ số Chi phí Thương mại của WTO

Chỉ số Chi phí Thương mại của WTO được công bố ngày 30/4; ước tính các rào cản chính sách thương mại như thuế quan và các quy định chiếm ít nhất 14% chi phí thương mại. Chỉ số này đo lường chi phí giao dịch quốc tế so với giao dịch trong nước; và chỉ ra rằng chi phí xuất khẩu cao hơn đối với phụ nữ, các doanh nghiệp nhỏ hơn và lao động phổ thông.

Sử dụng ước tính chi phí thương mại song phương cho 43 nền kinh tế; và 31 lĩnh vực từ năm 2000 đến năm 2018; Chỉ số Chi phí Thương mại của WTO lần đầu tiên cung cấp bảng phân tích chi tiết; về chi phí thương mại cho cả hàng hóa, dịch vụ, nhóm nhà sản xuất; và người tiêu dùng nào chịu chi phí này nhiều nhất.

Chỉ số Chi phí Thương mại của WTO

Chỉ số bổ sung cho các số liệu thống kê khác mà WTO cung cấp về chi phí thương mại; chẳng hạn như thuế quan trung bình hoặc số lượng các biện pháp phi thuế quan; và cho biết mức độ của các biện pháp này so với các yếu tố khác như chi phí vận tải và đi lại; thông tin và chi phí giao dịch, kết nối công nghệ thông tin – truyền thông và chất lượng quản trị.

Chỉ số Chi phí Thương mại của WTO cũng cho thấy các rào cản chính sách và sự khác biệt về quy định; bao gồm các rào cản thuế quan và phi thuế quan; chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các chi phí thương mại; khi các nền kinh tế có mức thu nhập thấp tiến hành trao đổi thương mại với nhau.

Các chi phí thương mại tổng thể

Các dữ liệu chú ý đến tiềm năng cải tổ chính sách; nhằm thúc đẩy thương mại giữa các nước đang phát triển. Trong khi đó, chi phí vận tải và đi lại chiếm phần lớn nhất trong các chi phí thương mại; khi các nền kinh tế có mức thu nhập cao giao thương với nhau; hoặc với các nền kinh tế có mức thu nhập thấp hơn.

Chỉ số này tìm hiểu sự phát triển của chi phí thương mại theo thời gian; cho thấy chi phí thương mại toàn cầu đã giảm 15% từ năm 2008 đến năm 2018. Về mặt xuất khẩu, mức giảm rõ rệt nhất được quan sát thấy ở các nước thành viên EU mới hơn; như Latvia, Croatia, Bulgaria, Cyprus và Slovenia.

Các chi phí thương mại tổng thể

Tuy nhiên, chi phí thương mại tổng thể được cho là cao hơn đối với phụ nữ; các doanh nghiệp vừa và nhỏ và lao động phổ thông. Điều này được giải thích một phần là do sự tập trung của các nhóm này trong một số lĩnh vực nhất định như dịch vụ. Chỉ số cho thấy chi phí thương mại đối với dịch vụ cao hơn chi phí thương mại đối với hàng hóa nông nghiệp; trong khi chi phí thương mại đối với hàng hóa sản xuất là thấp nhất.

Chỉ số này sẽ tiếp tục được cập nhật; để đánh giá chi phí của tình trạng không chắc chắn trong thị trường toàn cầu; bao gồm những chi phí do đại dịch Covid-19 tạo ra; cũng như tìm hiểu những cách thức để đưa ra những ước tính kịp thời cho các chi phí thương mại; tương ứng với những diễn tiến trên thực tế của các biện pháp thương mại.

Nguồn: baoquocte.vn